top of page

Visie.

GO! Einstein Basisschool is een warme familiale school waar elk kind graag leert en leeft, en verantwoordelijk, respectvol en communicatief samenwerkt.

jongen-meisje.jpg

Albert Einstein staat voor een leven vol nieuwsgierigheid en zin om te ontdekken en te leren.

Die grenzeloze leergierigheid willen wij als school stimuleren bij al onze kinderen. Grenzeloos leergierig zijn dat is immers dé sleutel tot een schoolloopbaan met onbeperkte mogelijkheden waarbij je kind maximaal tot ontwikkeling komt.

Bij Einstein Basisschool geloven we sterk in het stimuleren van zelfsturing bij onze leerlingen. We streven ernaar om hen de vaardigheden en het vertrouwen te geven om hun eigen leerproces mee vorm te geven, zodat ze kunnen uitgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke individuen. Door middel van doelgerichte begeleiding en ondersteuning moedigen we hen aan om actief hun eigen groei en ontwikkeling te sturen. Op die manier bereiden we hen voor op een leven vol uitdagingen en kansen. Een ander essentieel aspect van onze visie is planmatig werken. We streven naar een gestructureerde leeromgeving, waarin we de individuele behoeften en talenten van elke leerling herkennen en ondersteunen. Met behulp van een doordacht curriculum en gedifferentieerde aanpak streven we naar maximale groei en succes voor elk kind, waarbij we inspelen op hun unieke capaciteiten en interesses. Bij Einstein Basisschool staat betrokkenheid centraal. We hechten grote waarde aan een nauwe samenwerking tussen school, ouders en leerlingen. We geloven in open communicatie en een sterke band met het gezin, zodat we samen kunnen zorgen voor een veilige en uitdagende leeromgeving. Door een goede samenwerking creëren we een sfeer waarin uw kind zich geborgen voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.

Daarnaast leggen we sterk de nadruk op sociale vaardigheden en digitale geletterdheid. We willen onze leerlingen voorbereiden op een snel veranderende samenleving, waarin digitale vaardigheden en sociale interactie essentieel zijn. We bieden een eigentijds onderwijsprogramma dat gericht is op het ontwikkelen van kritisch denken, probleemoplossend vermogen en digitale competenties, zodat onze leerlingen zelfverzekerd en succesvol kunnen functioneren in de digitale wereld van vandaag en morgen. Innovatie en ondernemerschap zijn eveneens kernwaarden die we hoog in het vaandel dragen. We moedigen onze leerlingen aan om creatief te denken, nieuwe ideeën te verkennen en initiatief te tonen. We stimuleren hen om buiten de gebaande paden te treden en hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Door middel van uitdagende projecten en innovatieve leermethoden inspireren we onze leerlingen om te groeien en te excelleren.

bottom of page