top of page

Visie.

GO! Einstein Basisschool is een warme familiale school waar elk kind graag leert en leeft, en verantwoordelijk, respectvol en communicatief samenwerkt.

jongen-meisje.jpg

Zelfsturend & planmatig

We zorgen voor een veilige en uitdagende omgeving.

We voorzien voor elk kind een brede basiszorg.

We geven kinderen eigenaarschap in hun leerproces.

Betrokken & sociaal

We geven kinderen inspraak.

We leren kinderen opkomen voor zichzelf en anderen.

We moedigen kinderen aan om hun mening te uiten.

Digitaal geletterd

We zorgen voor een digitale leeromgeving.

We leren kinderen verstandig omgaan met media.

We leren kinderen IT vaardigheden en programmeren.

Innovatief & ondernemend

We moedigen kinderen aan hun talenten te ontdekken.

We leren onderzoekend met ruimte om te experimenteren.

We bieden een inspirerende, vernieuwende omgeving met de leerkracht als coach.

bottom of page